Cenník

Terapeutické ošetrenia:

1. TuiNa – Čínske terapeutické masáže  

+ odborné poradenstvo, bankovanie – podľa potreby vrámci ošetrenia

 1 hod – 40 EUR

 1 hod/30 min – 60 EUR

2. Banková masáž + bankovanie (podľa potreby Moxovanie, Gua Sha)

 30 min – 20 EUR