Cenník

Terapeutické ošetrenia:

1. Kraniosakrálna terapia 

 30 min – 25 EUR ( Kranio – Deti )

 1 hod – 35 EUR

2. TuiNa – Čínske terapeutické masáže  

+ odborné poradenstvo, akupunktúra, bankovanie – podľa potreby vrámci ošetrenia

 30 min – 25 EUR 

 1 hod – 35 EUR

 1 hod/30 min – 50 EUR

3. Banková masáž + bankovanie (podľa potreby Moxovanie, Gua Sha)

 30 min – 20 EUR

4. Dornová metóda PLUS – náprava celého tela a stavcov 

  1 hod – 35 EUR

5. ACCSESS BARS®

  1 hod – 35 EUR 

6. Manuálna Lymfodrenáž 

   1 hod – 35 EUR – čiastková  

   1 hod/30 min – 50 EUR – celé telo

____________________________________________________

Tradičná Čínska Medicína:

1. Akupunktúra

 50 min – 25 EUR 

2.  Kozmetická akupunktúra tváre – Facelift

  cca. 1 hod – 1 hod/15 min – 50 EUR

3.  Diagnostika, vyšetrenie vášho zdravotného stavu podľa TCM (Tradičnej Čínskej Medicíny)

 cca. 1,5 hod – 2,5 hod – 50 EUR  

4. Konzultácia, alebo kontrolné vyšetrenie

 30 min – 20 EUR / 45 min – 25 EUR / 1 hod – 30 EUR