Diagnostika podľa Tradičnej Čínskej Medicíny

Najdôležitejším predpokladom pre úspešnú liečbu v akejkoľvek oblasti medicíny je diagnostikovanie problému. Tradičná Čínska Medicína (TCM) je stará niekoľko tisíc rokov a má špecifický systém diagnostikovania, ktorý je založený na práci s klientom. TCM v minulosti nemohla využívať moderné poznatky a prístroje aké máme dnes a preto je spôsob diagnostikovania na veľmi vysokej úrovni. Diagnostika trvá približne 1 hod až 1 hod/30 min a po nej nasleduje navrhnutie liečby. 

V oblasti diagnostiky sa využívajú 3 hlavné metódy:
 
1. Diagnostika otázkamitcm-diagnosis
– základnou a najdôležitejšou metódou diagnostiky je rozhovor s klientom. Využívam systém 10 otázok, čo sú okruhy na ktoré sa klienta pýtam, napr. celkový zdravotný stav, hlavné problémy, spánok, teplo, zima, potenie, bolesti hlavy, chuť do jedla a na pitie, vylučovanie, zmyslové orgány, gynekológia atď. Dôležité údaje na správne určenie problému, napríklad pri bolesti sú presné miesto, čas, charakter bolesti, čo bolesť zlepšuje, čo naopak zhoršuje, ako dlho bolesť trvá atď. Takto sa postupuje krok za krokom, až mám dostatok informácií na presné stanovenie povahy a príčiny ťažkostí. Táto metóda tvorí 90% úspechu v liečbe pomocou TCM.
 
2. Pulzová diagnostika
– ďalšou dôležitou metódou je kontrola tepu. V oblasti zápästia sú 3 body, kam prikladám prsty, aby som zistila “kvalitu” pulzu. Meria sa hĺbka tepu, rýchlosť, pravidelnosť atď. Každý pulz má svoju presnú charakteristiku. Terapeutovi slúži ako kontrolná metóda pre správnosť diagnostického nálezu, ktorý si vytvoril pomocou metódy dopytovania a kladenia otázok.
 
3. Pozorovanie
– do tejto metódy patrí najmä pozorovanie jazyka. Diagnostika jazyka je pomerne novou metódou. Na jazyku si všímam farbu, tvar, povlak, ryhy atď. Toto slúži opäť pre potvrdenie / vyvrátenie hlavnej diagnostiky.
V prípade kožných ochorení (napr. Ekzémoch), alebo opuchoch treba prezrieť aj miesto ťažkostí.
 
Existujú aj ďalšie diagnostické metódy, ako je napr. pozorovanie tváre, typu postavy, pohmatom a iné, ale hlavnými nástrojmi terapeuta TCM by mali byť vyššie uvedené princípy.

Jednoznačne treba spomenúť, že u moderného človeka pri súčasnom spôsobe života (stres, nekvalitné strava, nedostatok pohybu) je liečba zo spoluprácou klienta nevyhnutná a vyžaduje si aktívny prístup klienta.